Elcertifikaten allt billigare

Prisnedgången i elcertifikaten fortsätter. Jämfört med för ett år sedan ligger priserna ungefär 25 procent lägre. Lägre priser på elcertifikat är främst en spegling av konjunkturförsvagningen, som minskar elbehovet och därmed gör att färre certifikat behövs. Därutöver påverkar expansionen av vindkraft marknaden. Mer vindkraft ger fler certifikat på marknaden och priset faller.

Att priserna går upp och ner är precis som det ska vara på en marknad. Själva poängen med elcertifikaten är att den målsatta utbyggnaden av förnyelsebar energi ska ske till så låga kostnader som möjligt. Just nu verkar det fungera alldeles utmärkt. Vindkraftsproducenterna är dock inte lika glada eftersom elcertifikaten är en förutsättning för att få ekonomin på aggregaten att gå ihop. Svensk Vindkraftförening har skickat brev till regeringen och visat kalkyler på att det nuvarande låga elcertifikatspriset riskerar att leda till en årlig förlust per aggregat på närmare två miljoner kronor.

Samtidigt fortsätter expansionen av den svenska vindkraften. Förra året sattes 354 nya aggregat i drift och elproduktionen ökade med 74 procent till 7,7 TWh. Det ska dock noteras att förra året var extra blåsigt. Genom elcertifikatsstatistiken kan man se att produktionen hittills i år ligger på plus 28 procent. Enligt Svensk Vindenergi är prognosen att det byggs 405 nya aggregat i år. Bland annat pågår bygget vid två stora projekt i Jädraås och på Blaikfjället. Man tror även på en fortsatt kraftig expansion under nästa år.

Frågan är dock vilken uthållighet man kommer att ha i branschen med låga priser på både elcertifikat och på själva elen. Situationen blir inte lättare av att spotpriset faller när det blåser som bäst. Att stoppa investeringar som är på gång är aldrig en lätt sak. Men i jämförelse med andra energiinvesteringar är vindkraft mycket mer inkrementell. Att skala ner ett projekt eller att stoppa nästa fas i en vindkraftpark är relativt lätt gjort. Den närmaste tiden kan bli rejält skakig i vindkraftsbranschen. Något som bland annat tas upp i aggregattillverkaren Siemens senaste delårsrapport:

”New orders were down 26% due to a lower volume from large orders in Germany. Challenging market conditions in Renewable Energy, including pricing pressure, are expected to continue in coming quarters”

GP GP2 Re SR AB

Inga kommentarer

Inga kommentarer ännu.

RSS-flöde för kommentarer till det här inlägget. TrackBack URI

Lämna en kommentar