Tysklands dag i solen

I Tyskland gör man en stor sak av att deras solceller under pingsten slog rekord i producerad el. När det gassade som mest kom man upp i 22 GW, vilket ska motsvara 20 kärnkraftverk. Det här ska enligt vissa entusiaster betyda att det inte är några problem att klara sig utan kärnkraft och kol. Den tyska solcellsexpansionen är imponerande (om man bortser från prislappen). Men den är uppenbarligen inte lösningen på Tysklands energiförsörjning.

Betrakta detta diagram som visar elhandeln mellan Sverige och Tyskland via den kabel som vi har mellan våra båda länder. Diagrammet avser perioden maj 2010 till maj 2012. Innan Tyskland stängde 8 av sina reaktorer gick strömmarna åt båda håll. Kabeln användes för att utjämna elbehoven mellan länderna. Sedan en stor del av den tyska kärnkraften föll ifrån är flödet nästan helt enkelriktat. Kabeln används nästan enbart för export av vår el till Tyskland. Hela 92 procent av handeln sker i den riktningen.

Nu ska det soliga vädret visst ha skapat rekordmängder el i Tyskland. Det borde gå att se också i den här handelsstatistiken. Det stämmer att det under några dagar 26-29/5 skedde elexport från Tyskland till Sverige. Men icke förvånande bara under några få timmar mitt på dagen när solen var stark. Betraktar man hela maj har det skett strömexport från Tyskland till oss sammanlagt tio dagar. Vid nästan alla tillfällen har det handlat om några timmars export mitt på dagen när det varit soligt. Annars har exporten gått i den vanliga riktningen. Intressant är också att av dessa tio dagar så är åtta helgdagar. Det är alltså bara när efterfrågan är som minst som priset pressas så mycket att det är värt för oss att köpa den tyska elen.

Solkraft är besvärlig för den ger stora mängder energi stötsvis vissa dagar. Den kräver därför en omfattande och dyr överföringskapacitet. Samtidigt som den lämnar oss utan energi den mesta delen av tiden. Betraktar man hela maj så gick 95 procent av elhandeln i riktning från Sverige till Tyskland. Det är alltså vi som (bland annat med kärnkraft) hjälper Tyskland med sin energiförsörjning. Att vi får några slattar tillbaka en och annan ledig majdag när vi ändå ligger i hängmattan är inget vi behöver känna tacksamhet för.

Genom sina satsningar på förnybart är Tyskland lite av en gullgosse i miljörörelsen. De poäng man vinner på kärnkraftsavvecklingen gör att man kan komma undan med det mesta.

I det här diagrammet kan man se hur Tysklands elproduktion utvecklats under det senaste decenniet. Det är tydligt att förnybart har växt. Även om man ligger ljusår efter Sverige på den här punkten. Både vindkraft, biomassa och solenergi har expanderat så att det syns i statistiken. Men hela expansionen har gått åt till att kompensera för dels ökad konsumtion, dels minskad kärnkraft. Den fossila elen sitter kvar i orubbat bo och domineras av brunkol och svartkol, de värsta formerna av fossil kraft. Det enda positiva är att naturgasen har vunnit marknadsandelar något inom den fossila sektorn, men den är fortfarande mycket mindre än kolen.

Hela expansionen av förnybar elproduktion går med andra ord åt till annat än att minska utsläppen.

SMB DN DN2 DN3 DN4 DN5 GD SR

2 kommentarer

  • By Henry Kenamets, 2 juni, 2012 @ 01:28

    Tja, demagogiskt i överkant, tycker jag. 2011 var Tyskland faktiskt fortfarande nettoexportör av el, endast 5 TWh, men ändå. Och hur mycket tror du att vindkraften bidrog till den svenska exporten till Tyskland?
    ”Samtidigt som den lämnar oss utan energi den mesta delen av tiden.” Detta citat från din text indikerar på något sätt att du tror att solkraften byggts för Sveriges skull, vilket inte är fallet.

  • By Jonas Frycklund, 4 juni, 2012 @ 08:58

    Kraftproduktion bygger länder för sin egen skull. Kabeln mellan Sverige och Tyskland byggdes för båda ländernas skull. Men för närvarande är det nästan bara Tyskland som får ut någon nytta av den.

    Vindens andel av vår elexport har jag inte analyserat. Man kan dock anta att blåst i Sverige samvarierar med blåst i norra Tyskland. Så då kanske det inte blir så mycket export och i vart fall till lägre priser än vad som är fallet i normalläget.

Other Links to this Post

RSS-flöde för kommentarer till det här inlägget. TrackBack URI

Lämna en kommentar