Liten opinionseffekt av Fukushima

När man mäter kärnkraftsopinionen vill man helst ha långa tidsserier för att se hur frågan har utvecklats historiskt i folks medvetande fram till nu. Problemet är att frågan politiskt förändras med tiden och gamla frågeformuleringar kan kännas dåligt synkade med nuläget. SOM-Institutet hade till exempel tidigare en formulering om att avveckla kärnkraften senast till 2010. Men den formuleringen kan man ju knappast använda nu, så nu är alternativet istället ”avveckla snarast”.

Kärnkraftsmotståndare använder sig av undersökningar där ett snällt mittensvarsalternativ kan tolkas in på deras sida och ja-alternativet formuleras lite skarpare så att färre väljer det. I SOM-undersökningen ser man just det fenomenet i deras nya alternativa frågeformulering. Mäter man på det nya sättet kan man få det till att fler vill avveckla kärnkraften och det är naturligtvis denna tolkning som motståndarna citerar. Men med den gamla formuleringen, som är jämförbar över tid, så ligger avvecklarna i tydligt underläge.

SOM-undersökningen med dess båda formuleringar finns här.

Det finns även andra undersökningar:

KSU har under en lång följd av år undersökt kärnkraftsopinionen. Jämförbarheten långt tillbaka i tiden är svår att bedöma då man också bytt frågeformuleringar. På senare år har man dock samma formuleringar så de senaste trenderna är tydliga. I KSU:s undersökning ser man att de som vill avveckla kärnkraften med politiska beslut steg från 19 procent i augusti 2010 till 24 procent i maj 2011, efter Fukushima. I den senaste undersökningen från i november 2011 ligger motståndet i princip stilla, 23 procent.

United Minds undersökning på uppdrag av SKGS bekräftar att kärnkraftsmotståndet ligger i samma härad: 26 procent anser att det inte ska vara tillåtet att bygga nya reaktorer. Här saknas dock tidsserier så det är svårt att dra slutsatser om Fukushimas inverkan.

GfK:s Samhällsbarometer visar också en klar övervikt för kärnkraftsanhängarna. Men även i detta fall saknas jämförelser över tid.

Om man vill se hur Fukushima fram till nu har påverkat den svenska kärnkraftsopinionen så får man utgå från SOM respektive KSU. Med SOM:s gamla formulering ökade motståndet med 6 procentenheter och med det nya sättet att mäta ökade motståndet med 5 procentenheter. Ser man på KSU så ökade motståndet med 4 procentenheter.

Det rör sig alltså om måttliga framsteg i opinionen för kärnkraftsmotståndarna. Mycket mindre än vad man hade kunnat förvänta sig när katastrofen var som hetast och dominerade nyhetssändningarna för drygt ett år sedan.

Möjligen kan man se en viss tendens till ökad osäkerhet i opinionen. I KSU:s undersökning ökar de tveksamma från 4 till 8 procent och i SOM-undersökningens nya formulering ökar de osäkra/ej svarande från 17 till 21 procent.

SR SR2 SvD SvD2 SvD3 DN DN2 DN3 GP GP2 GP3 GP4 GP5 GP6 Dagen MA ArB

Inga kommentarer

Inga kommentarer ännu.

RSS-flöde för kommentarer till det här inlägget. TrackBack URI

Lämna en kommentar