Vad kärnkraften redan gjort för klimatet

Att snacka går ju och att lova för framtiden är det många som gör. Men det som räknas i slutänden är faktiska handlingar och resultat. Kommersiell kärnkraft startade 1951. Lättillgänglig historisk produktionsstatistik finns i BP:s sammanställning för perioden 1965-2010. För världen som helhet har kärnkraften under den perioden producerat 69.600 TWh elektricitet. Vad har det inneburit i form av sänkta koldioxidutsläpp? Självklart beror det på många antaganden, men auktoritativa IEA har beräknat kärnkraftens koldioxidsänkande effekter. För 2009 räknar man med att utsläppen hade varit 2,1 Gton högre utan kärnkraft, med hänsyn tagen till den aktuella energimixen av gas och kol i världens elproduktion (se World Energy Outlook 2011, sid 462, ej gratis). Varje terawattimme kärnkraft skulle med den beräkningen spara 780.000 ton koldioxid. Om vi antar att samma förhållande även gällt historiskt (ett försiktigt antagande, då det säkert var mer kol än gas i den tidigare energimixen)  så har kärnkraften hittills sparat in 54.000.000.000 ton koldioxid. Det är lika mycket som alla koldioxidutsläpp i Japan eller Ryssland under motsvarande period.

Att göra motsvarande beräkning för vindkraften är inte lika lätt. Den mesta statistik man hittar handlar om installerad kapacitet, medan faktiska produktionssiffror är sällsyntare. I World Energy Outlook framgår att produktionen 1990 var obetydliga 4 TWh globalt och man på senare år expanderat till 273 TWh 2009. Om vi antar en linjär utveckling under den perioden så får man ihop 2770 TWh ackumulerat. Det är helt säkert en grov överskattning eftersom utvecklingen inte varit linjär, utan ökat mest på senare år. Den grova överskattningen kan generöst kvittas mot eventuell produktion före 1990. För att få siffrorna jämförbara med kärnkraften behövs en uppskattning av produktionen 2010. WWEA menar att den installerade kapaciteten det året gick upp med 24 procent, vilket skulle tyda på en produktion om 336 TWh. Den ackumulerade vindkraftselen över tid skulle då hamna på 3100 TWh.

Om vi antar att vindkraft spar in lika mycket koldioxid som kärnkraft (i själva verket spar den in något mindre enligt Vattenfalls livscykelanalyser) så ger vår för vindkraften snälla beräkning en ackumulerad inbesparing hittills på 2.400.000.000 ton koldioxid. Det är inte så pjåkigt men kärnkraften har levererat 22 gånger så mycket miljönytta. Vindkraftens koldioxidbesparing är jämförbar med de ackumulerade utsläppen från Algeriet under perioden 1965-2010.

Nu består världen av fler länder än Japan och Algeriet, så det behövs mycket mer utsläppsfri energi än vad vi har skaffat oss hittills. Vindkraft expanderar och har mer att ge, men utan en global utbyggnad av kärnkraften kan uppgiften inte lösas.

DN DN2 DN3 DN4 DN5 DN6 DN7 SR SR2 Ex SvD1 SvD2 SvD3 SvD4 GP GP2 GP3

Inga kommentarer

Inga kommentarer ännu.

RSS-flöde för kommentarer till det här inlägget. TrackBack URI

Lämna en kommentar