Stå på dig Lena Ek!

Så var det dags igen för Naturskyddsföreningens årliga bluffrapport som man presenterar tillsammans med German Watch. Vi har skrivit om den förra och den förrföra rapporten. I Aktuellt framställdes det som att Sverige fick kritik och att man fallit från 24:e till 34:e plats i världen vad det gäller klimatpolitik. Det är också en siffra som återfinns i Naturskyddsföreningens pressmeddelande. Men om man ser på den publicerade rapporten så blir bilden delvis en annan. Där framgår det att Sverige ligger på fjärde plats, vilket låter ganska så mycket bättre. Förklaringen är att man i den svenska lanseringen fokuserat på ett delindex som baserar sig på subjektiva bedömningar av 200 klimatexperter i 58 olika länder. Vad gäller de objektiva delarna i undersökningen så ligger Sverige bäst till. Fjärdeplatsen är egentligen en förstaplats eftersom man som en gimmick låter de tre förstaplatserna stå tomma. Ett förfaringssätt som säkert var kul när man tänkte ut det på ett internt brainstormingmöte i miljörörelsen, men som förtar förtroendet bland utomstående betraktare. I själva verket har Sverige successivt förbättrat sin position i rankingen. Om vi bortser från de oseriösa tomma platserna så har vi avancerat från en tredjeplats för två år sedan, via en andraplats förra året och nu är vi segrare.

Vad gäller den subjektiva bedömningen som har en vikt på 20 procent i totalindexet så kan man notera att länder som Kina, Marocko och Egypten har klart bättre siffror för sin klimatpolitik än vad Sverige har. Det är knappast rimligt. Förklaringen ligger i att miljöexperterna i dessa länder i sina enkätsvar varit mer positiva om det egna landet än vad de svenska experterna varit om Sverige. Vilka dessa experter är vet vi inte. Men vi vet att de inte kan vara många: 200/58 ger att det i genomsnitt är färre än fyra personer per land som svarat. En inte så svår gissning är att Svante Axelsson på Naturskyddsföreningen är en av de svarande från Sverige (kanske till och med den enda?).

Först fyller han i ett negativt enkätsvar för det land som de facto har bäst klimatprestanda. Sedan skriver han pressmeddelande och står i TV och kommenterar sitt eget enkätsvar som om det vore en internationell organisation som stod för kritiken.

Förra året försökte vi få mer transparens kring den här undersökningen. På det kom ingen reaktion. Nu försöker vi igen: Är Naturskyddsföreningen beredd att offentliggöra sitt enkätsvar så att det går att bedöma hur det kommer sig att Sverige tappar i det subjektiva delindexet samtidigt som de objektiva klimatkriterierna har förbättrats?

GP GP2

2 kommentarer

  • By Sven Hansen, 12 december, 2011 @ 21:42

    Ja det är beklämmande att se hur Naturskyddsföreningen, WWF m.fl under den senaste tiden förvandlats till propagandamaskiner vars största uppenbara syfte är föda den egna organisationen.

  • By hans häggqvist, 24 juni, 2012 @ 16:51

    Dessa s.k. NGO:s är falskskyltade sen länge, de får huvuddelen av sin inkomst av statliga medel, Jordens Vänner,Greenpeace,WWF,SNF etc.etc är statliga lobbygrupper och kan knappast göra anspråk på att vara miljöorganisationer eller fristående. Ut med sanningen om hur de finansieras så förstår folk kanske hur lögnerna produceras

Other Links to this Post

RSS-flöde för kommentarer till det här inlägget. TrackBack URI

Lämna en kommentar